OPERA
Părintelui Iosif Trifa

cărți audio în format mp3
și care pot fi descărcate

Ascultă cărțile părintelui Iosif Trifa în format audio mp3 cu posibilitatea de a le descărca pe computerul tău

Ce este Oastea Domnului

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Această carte aduce lămuriri despre mişcarea ‹‹Oastea Domnului›› de la chiar întemeietorul pământesc al acestei lucrări de renaştere spirituală, mişcare apărută în Biserica Neamului nostru în anul 1923, după primul război mondial. Rândurile acestei cărţi se constituie şi într-un îndreptar pentru toţi cei care se înrolează şi se vor înrola în această lucrare duhovnicească de aflare, trăire şi vestire a lui Iisus Hristos cel Răstignit.

Descarcă de aici http://s.go.ro/x89qbmdc
folosește parola: 379412

Adânciri în Evanghelia Mântuitorului

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Oţet

Cartea de faţă este – după spusele părintelui Iosif Trifa  – „o încercare de arătură în pământul inimii oamenilor şi în ogorul păstoririi sufleteşti”

Descarcă de aici http://s.go.ro/14sdtl7v
Folosește parola: 752297

Alcoolul – duhul diavolului – 2

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Oţet

Această carte este rodul experienţei pe care a dobândit-o autorul din marea cruciadă religioasă contra alcoolului, luptă dusă de la începutul mişcării ‹‹Oastea Domnului››

Descarcă de aici partea 2
http://s.go.ro/emkqcizg
Folosește parola: 138326

Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa

Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa
culese şi prezentate de Ovidiu Rus

Editura  ‹‹Oastea Domnului››
Sibiu – 2016
Lector: Romeo Verdeţ

Cuvântul lui Dumnezeu nu se învecheşte, rămâne veşnic viu. Părintele Iosif Trifa, iniţiatorul pământesc al Oastei Domnului l-a tâlcuit cu sârguinţă în colecţia foii ‹‹Lumina satelor››. Aceste tâlcuiri luminează şi astăzi multe inimi întocmai luminilor care luminează întunericul.

Să ne apropiem de ele. Părintele spune că numai Evanghelia poate face „oameni destoinici şi adevăraţi”.

Descarcă de aici: https://s.go.ro/0g4qvy0l | parola: 376019

Ascultarea

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

O carte despre ascultarea pe care noi o datorăm lui Dumnezeu şi Cuvântului Său. O carte care ne învaţă ce este ascultarea, de cine şi cum trebuie să ascultăm.

Descarcă de aici http://s.go.ro/9qxqz1r8
Folosește parola: 860024

Ca o oaie fără glas

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Lucian Dincă

Din pricina chinului El nu-Și deschide gura; ca o oaie la’njunghiere S’a adus și ca un miel fără de glas în fața celui ce-l tunde, așa El nu-Și deschide gura.” Isaia 53, 7 – Cărticica de faţă cuprinde câteva învăţături în legătură cu ceea ce sunt creştinii în mijlocul lumii „oi trimise în mijlocul lupilor.”

Descarcă de aici http://s.go.ro/m6br9slr
Folosește parola: 273574

Corabia lui Noe

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu 
Lector: Gabriel Braic

Despre cartea “Corabia lui Noe” se pot spune foarte multe… a fost citită si recitită de sute de mii de români. A apărut în mai multe editii totalizând zeci de mii de exemplare dar cel mai important este că a marcat viața a mii de români care s-au hotărât să se apropie mai mult de Dumnezeu în Biserica Ortodoxă si să înceapă o viață nouă pe calea credinței. Cu siguranță pentru oricine ar asculta sau lectura această carte, ea va lăsa o provocare si o întrebare esențială pentru omul modern.

Descarcă de aici http://s.go.ro/jzhaqfmi
folosește parola: 487537

Din pildele Mântuitorului

Scurte meditaţii duhovniceşti, mărturisiri şi împărtăşiri scumpe din singurătatea mea cu Domnul meu sau fără El
Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu – 1999
Lector: Gabriel Braic

„Istoria cu Noe şi potopul din Biblie are foarte multă asemănare cu noi şi vremile noastre. Când citeşti în Biblie despre vremile din timpul potopului parcă ai citi despre vremile şi oamenii de azi. […] Cartea aceasta iese ca un strigăt de deşteptare a păcătoşilor. În numele Domnului, cartea aceasta cheamă pe oameni să iasă degrabă din răutăţi şi să intre îndată în corabia mântuirii.” Pr. Iosif Trifa

Descarcă de aici http://s.go.ro/azkn8hfl
folosește parola: 871792

Duhul Sfânt

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Începând din anul 1929, părintele Iosif Trifa a publicat mai multe predici având ca subiect lucrarea celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi – Duhul Sfânt. Autorul preconiya apariţia a şapte cărţi pe această temă, din care însă nu s-au tipărit decât primele trei.

„Această carte cuprinde învăţături generale despre Lucrarea Duhului Sfânt: Învăţătorul, Mângâietorul, Vestitorul Golgotei…” Pr. Iosif Trifa

Descarcă de aici http://s.go.ro/i0qc5hsv
folosește parola: 661547

Examenul lui Iov

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

„Iov, cu examenul lui, este pus în faţa noastră să ne cercetăm şi să grijim, căci şi noi, de multe ori, trebuie să trecem prin câte un examen de credinţă. Căci până când eşti sănătos şi toate îţi merg bine, nu e lucru mare să fii credincios”. Pr. Iosif Trifa

Descarcă de aici http://s.go.ro/agg91hak
folosește
parola: 387668

Fiul cel pierdut

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Cartea cuprinde un grup de tâlcuiri scrise de părintele Iosif Trifa pe marginea parabolei fiului risipitor.

Descarcă de aici http://s.go.ro/w1xv5wp7
folosește parola:
592696

Focul cel ceresc

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Începând din anul 1929, părintele Iosif Trifa a publicat mai multe predici având ca subiect lucrarea celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi – Duhul Sfânt. Autorul preconiya apariţia a şapte cărţi pe această temă, din care însă nu s-au tipărit decât primele trei.

Cartea cuprinde învăţături depre Duhul Sfânt, fiind a treia carte cu această tematică. Simbolul folosit este „focul”. „Un creştin adevărat trăieşte şi biruieşte numai când ‹‹arde›› şi e ‹‹fierbinte›› pentru Domnul. Iar această căldură o face Focul cel Ceresc, darul şi harul Duhului Sfânt.” Pr. Iosif Trifa

Descarcă de aici http://s.go.ro/ebwp7ecz
folosește parola:
487540

Fricoşii

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Cristi Bejan

Frica despre care vorbeşte Apocalipsă 21, 8 este arătată în carte în lumina ei adevărată. O carte care trezeşte în suflet curajul şi îndrăzneala pentru cauza lui Dumnezeu în lume.

Descarcă de aici http://s.go.ro/ln6gzzp7
folosește parola:
684098

Ia-ţi crucea ta!

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

O carte care cuprinde cuvinte de mângâiere şi întărire sufletească potrivite oricărui suflet aflat în suferinţă.

Descarcă de aici http://s.go.ro/pbnrfznk
folosește parola:
328333

La Învierea Domnului

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu Lector: Gabriel Braic

O broşură tipărită postum sub îngrijirea fiului părintelui Iosif Trifa – Tit în anul 1938 care cuprinde câteva predici despre Învierea Domnului, apărute în foile Oastei de-a lungul anilor.

Descarcă de aici http://s.go.ro/cc25kyr9
folosește parola:
339316

Oglinda inimii omului

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Este o prelucrare a unei lucrări vechi scrisă în Franţa de un anume I. Grosner în spiritul bisericii romano-catolice, îninte de anul 1820. Este esenţial faptul că, peste jumătate din carte este contribuţia părintelui Iosif Trifa.

Descarcă de aici http://s.go.ro/nluovnyo
folosește parola:
816537

Pe urmele Mântuitorului

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Cartea părintelui Iosif Trifa este un fel de jurnal de călătorie pe un traseu mai degrabă spiritual prilejuit de pelerinajul făcut în toamna anului 1925, la Locurile Sfinte.

Descarcă de aici http://s.go.ro/9rb05vk9
folosește parola:
339671

Povestiri religioase

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu Lector: Gabriel Braic

Cartea cuprinde treizeci de povestiri şi prelucrări pe înţelesul poporului, culese de părintele Iosif Trifa din diverse publicaţii ale vremii. Părintele Iosif Trifa o consideră un instrument indispensabil pentru cei care propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu.

Descarcă de aici http://s.go.ro/jjbtocj4
folosește parola:
501594

Să creştem în Domnul

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

„Ostaşii Domnului şi toţi creştinii care aşteaptă împărăţia lui Dumnezeu vor afla în cărticica aceasta învăţături de mare preţ despre cum trebuie să creştem în Domnul. Un semn al recunoaşterii noastre ca ostaşi trebuie să fie creşterea noastră cea duhovnicească”. Pr. Iosif Trifa

Descarcă de aici http://s.go.ro/em0hy5nm
folosește parola:
817643

Sabia Duhului

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

„Această cărticică vorbeşte despre ‹‹Sabia Duhului Sfânt.››. Pe aceasta ca şi pe toate celelalte, părintele Iosif le-a alcătuit şi le-a scris stând smerit sub poala Duhului Sfânt şi cu sufletul încărcat de dragoste pentru fraţii săi. Nimic pentru sine, ci totul pentru cei care aveau nevoie de acest balsam vindecător.” Al. Lascarov-Moldovanu

Descarcă de aici http://s.go.ro/y68139y1
folosește parola:
823754

Sodoma şi Gomora

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Cartea readuce în actualitate nefericita istorie a celor două cetăţi din vechime pentru a trage un semnal de alarmă asupra degradării moravurilor în lumea de azi.

Descarcă de aici http://s.go.ro/c8arwcjs
folosește parola:
857137

Spre Canaan

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Cartea cuprinde învăţături duhovniceşti legate de istoria israeliţilor cu robia lor în Egipt, izbăvirea lor de către Dumnezeu şi călătoria spre ţara promisă, Canaan.

Descarcă de aici http://s.go.ro/h2o66e8s
folosește parola:
234990

Sudalma

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Prin această carte, autorul arată ce păcat groaznic este sudalma”şi şi totodată face o chemare la a lepădarea acestui păcat.

Descarcă de aici http://s.go.ro/2fk4w8m9
folosește parola:
904784

Trăim vremuri biblice

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Lucian Dincă

Trăim vremuri biblice. Trăim vremuri ce strigă spre noi să ne trezim din răutăţi.

Vremurile ce le trăim trebuie să fie vremuri de înfricoşare, de spaimă, de trezire şi de întoarcere la Dumnezeu. Vremurile noastre sunt glasul celui ce striga în pustie: ‹‹Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor››.” Pr. Iosif Trifa

Descarcă de aici http://s.go.ro/amkexs7u
folosește parola:
728453

Vântul cel ceresc

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu Lector: Gabriel Braic

Elementul intuitiv folosit cu precădere în această carte este simbolul vântului. Folosind asemănări deosebit de plastice, părintele Trifa însistă pe rolul “Vântului ceresc” în lucrarea de renaştere spirituală a omului.

Descarcă de aici http://s.go.ro/g5p3vf5m
folosește parola:
360104

Zacheu

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Cărticica de faţă cuprinde tâlcuirea evangheliei cu Zacheu, vameşul din Ierihon. O minunată învăţătură despre ce înseamnă a căuta mântuirea şi a o afla.

Descarcă de aici http://s.go.ro/x89qbmdc
folosește parola:
411751

Cartea Vieţii – 1

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Prin scrisul şi prin graiul său, autorul acestei cărţi a îndemnat pe cei din jurul său să citească şi să cunoască Biblia – Cartea Vieţii. Despre însemnătatea Sfintei Scripturi în viaţa credinciosului sunt cuvintele culese din acest volum apărut postum sub îngrijirea învăţătorului Ioan Marini.

Descarcă de aici http://s.go.ro/tk5hvusa
folosește parola:
335549

Cartea Vieţii – 2

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

Prin scrisul şi prin graiul său, autorul acestei cărţi a îndemnat pe cei din jurul său să citească şi să cunoască Biblia – Cartea Vieţii. Despre însemnătatea Sfintei Scripturi în viaţa credinciosului sunt cuvintele culese din acest volum apărut postum sub îngrijirea învăţătorului Ioan Marini.

Descarcă de aici http://s.go.ro/7l5b1gue
folosește parola:
288311

Citiri şi tâlcuiri din Biblie – 1

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu Lector: Gabriel Braic

O culegere a predicilor publicate în foaia „Alumina satellite” în perioada 1923-1925 cuprinde această carte. Începând cu anul 1924, părintele Iosif Trifa a adunat aceste predici în trei volume consecutive accesibile pentru mase largi din popor.

Descarcă de aici http://s.go.ro/cwosu9hz
folosește parola:
733431

Citiri şi tâlcuiri din Biblie – 2

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu Lector: Gabriel Braic

O culegere a predicilor publicate în foaia „Alumina satellite” în perioada 1923-1925 cuprinde această carte. Începând cu anul 1924, părintele Iosif Trifa a adunat aceste predici în trei volume consecutive accesibile pentru mase largi din popor.

Descarcă de aici http://s.go.ro/sk1gp8t7
folosește parola:
819177

Citiri şi tâlcuiri din Biblie – 3

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu Lector: Gabriel Braic

O culegere a predicilor publicate în foaia „Alumina satellite” în perioada 1923-1925 cuprinde această carte. Începând cu anul 1924, părintele Iosif Trifa a adunat aceste predici în trei volume consecutive accesibile pentru mase largi din popor.

Descarcă de aici http://s.go.ro/6q68wz7z
folosește parola:
600414

Munca şi lenea – 1

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Lucian Dincă

Este o carte care cuprinde două părţi. În partea întâi autorul se referă în mai multe meditaţii la munca şi lenea duhovnicească, iar în partea a doua sunt cuprinse învăţături despre munca şi lenea trupească.

Descarcă de aici http://s.go.ro/q9uijk7l
folosește parola:
760760

Munca şi lenea – 2

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Lucian Dincă

Este o carte care cuprinde două părţi. În partea întâi autorul se referă în mai multe meditaţii la munca şi lenea duhovnicească, iar în partea a doua sunt cuprinse învăţături despre munca şi lenea trupească.

Descarcă de aici http://s.go.ro/a6ykxg2e
folosește parola:
623627

Tâlcuirea Evangheliilor Duminicilor de peste an

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu Lector: Mihai Coste

De când Domnul m-a chemat în slujba Oastei Lui, am lucrat mult la tâlcuirea evangheliilor. M-au preocupat ani de zile aceste tâlcuiri.Pr. Iosif Trifa

Descarcă de aici http://s.go.ro/vlx07f22
folosește parola:
961346

600 istorioare religioase – 1

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

O carte „mai mult decât pentru copii” cu istorioare culese de părintele Iosif Trifa, istorioare din care desprindem înţelesul duhovnicesc de folos pentru mântuire.

Descarcă de aici http://s.go.ro/7u96p5i2
folosește parola:
995633

600 istorioare religioase – 2

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

O carte „mai mult decât pentru copii” cu istorioare culese de părintele Iosif Trifa, istorioare din care desprindem înţelesul duhovnicesc de folos pentru mântuire.

Descarcă de aici http://s.go.ro/yim3pzqk
folosește parola:
277390

600 istorioare religioase – 3

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

O carte „mai mult decât pentru copii” cu istorioare culese de părintele Iosif Trifa, istorioare din care desprindem înţelesul duhovnicesc de folos pentru mântuire.

Descarcă de aici http://s.go.ro/913on85d
folosește parola:
578075

600 istorioare religioase – 4

Editura ‹‹Oastea Domnului›› Sibiu
Lector: Gabriel Braic

O carte „mai mult decât pentru copii” cu istorioare culese de părintele Iosif Trifa, istorioare din care desprindem înţelesul duhovnicesc de folos pentru mântuire.

Descarcă de aici http://s.go.ro/trnjf4yt
folosește parola:
112893